Home Contact Information

Thông tin liên hệ

Họ tên:*
Email:*
Điện thoại:*
Tiêu đề:
Nội dung:*
Mã xác nhận *
   
106 - 108 Thong Nhat, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Tel: 08. 3810 8289
Fax: 08. 3810 8290
Email: info@magiwan.com
12 Lane 210/28 Hoang Quoc Vietnam, Cau Giay
Tel: 04.3791 6406
Fax: 04. 3793 2451
Email: saleshn@magiwan.com
15 Nguyen Huu Tho, Hai Chau
Tel: 0511. 222 7711
Fax: 0511. 3614 734
Email: salesdn@magiwan.com

07 Nguyễn Truyền Thanh, Bình Thủy
Tel: 0903. 777 700
Email: salesct@magiwan.com

Contact Information

  • Headquaters
106 - 108 Thong Nhat, Tan Phu Dist;
Tel: +84 - 8. 3810 8289
Fax: +84 - 8. 3810 8290
Email: info@magiwan.com
  • Ha Noi Branch
12 Lane 210/28 Hoang Quoc Viet, Cau Giay Dist;
Tel: +84 - 4.3791 6406
Fax: +84 - 4. 3793 2451
Email: saleshn@magiwan.com
  • Da Nang Branch

15 Nguyen Huu Tho, Hai Chau Dist;
Tel: +84 - 511. 222 7711
Fax: + 84 - 511. 3614 734
Email: salesdn@magiwan.com

  • Can Tho Branch

07 Nguyen Huyen Thanh, Binh Thuy Dist;
Tel: 0903. 777 700
Email: salesdn@magiwan.com


Visitors Counter:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter